تفاوت فرش 700 با 1000 و 1200 شانه در چیست؟

تفاوت فرش 700 با 1000 و 1200 شانه در چیست؟

یکشنبه 22 دی 1398

هنگام خرید فرش ماشینی حتما این سوال در ذهنتان ایجاد شده است که چه فرشی بخرم؟ فرش 700 شانه، فرش 1000 شانه یا فرش 1200 شانه؟ برای اینکه مطمئن شوید چه فرشی برای شما مناسب است لازم است تفاوت های بین فرش 700، 1000 و 1200 شانه را بدانید. در این مقاله سعی شده است به طور جامع تمام تفاوت های بین فرش های 700، 1000 و 1200 شانه توضیح داده شود تا شما از خرید خود مطمئن شوید. از جمله این تفاوت ها می توان به شانه و تراکم، ارتفاع خاب یا ضخامت فرش، تعداد گره، قیمت و ... اشاره کرد که مفصل توضیح داده خواهد شد.

تفاوت از لحاظ شانه و تراکم فرش

اولین تفاوتی که می توان عنوان کرد، تفاوت در شانه و تراکم فرش است که هرچه شانه فرش بیشتر باشد فرش ریزنقش تر شده و شبیه فرش دستبافت می شود و هرچه تراکم فرش بیشتر باشد فرش سفت تر می شود. تراکم با شانه رابطه مستقیم دارد به اینصورت که با افزایش شانه، تراکم نیز افزایش می یابد. همانطور که میدانید فرش 700 شانه دارای تراکمی بین 2100 تا 3000، 1000 شانه دارای تراکم 3000 و 1200 شانه دارای تراکم 3600 است. ولی می توان تراکم را در محدوده ای که برای شانه معین قابل تبدیل باشد تغییر دهیم و به اینصورت نیست که بگوییم فرش 1000 شانه حتما باید دارای تراکم 3000 باشد.

تعریف شانه

شانه یا همان تراکم عرضی فرش، به تعداد گره هایی گفته می شود که در هر متر مربع از عرض فرش وجود دارد.

تعریف تراکم

تراکم یا همان تراکم طولی فرش، به تعداد گره هایی گفته می شود که در هر متر مربع از طول فرش وجود دارد.

تفاوت از لحاظ ظرافت نخ خاب فرش

هرچه شانه و تراکم فرش بیشتر شود سایز نخ خاب بیشتر شده و درنتیجه نخ ها با فشردگی بیشتر کنار هم قرار دارند. افزایش سایز نخ به اینصورت است که با افزایش سایز نخ، نخ ظریفتر می شود همانطور که با مقایسه فرش های 700، 1000 و 1200 شانه به صورت شهودی متوجه می شوید که ظرافت فرش 1200 شانه از 1000 شانه و 700 شانه بیشتر است.

تفاوت از لحاظ ضخامت یا ارتفاع نخ خاب

ضخامت فرش با شانه فرش رابطه عکس دارد به اینصورت که فرش 700 شانه ضخامت بیشتری نسبت به فرش 1000 شانه و فرش 1000 شانه ضخامت بیشتری نسبت به 1200 شانه دارد. همانطور که در بالا توضیح داده شد با افزایش شانه و تراکم، نخ خاب ظریف تر می شود  و برای اینکه نقشه و زیبایی فرش با نخ ظریف تر مشخص باشد مجبورند ارتفاع نخ خاب را کم کنند. تعیین ارتفاع نخ خاب در مراحل پایانی (تکمیل و آهار) به کمک دستگاه شیرینگ انجام می شود. (با توجه به سلیقه افراد و اینکه دوست دارند فرششان فارغ از سایر تفاوتها، زیرپای نرمتری داشته باشد فرش 700 شانه را انتخاب می کنند).

تفاوت از لحاظ وزن فرش

با  افزایش تراکم، فشردگی فرش که در نتیجه مصرف بیشتر الیاف و نخ خاب است بیشتر می شود با افزایش فشردگی، وزن فرش نیز بیشتر می شود. در نتیجه فرش 1200 شانه از فرش 1000 شانه و 700 شانه وزن بیشتری دارد.

تفاوت از لحاظ قیمت فرش

با افزایش وزن فرش که در نتیجه مصرف بیشتر مواد اولیه است، قیمت فرش نیز افزایش می یابد. به عنوان مثال قیمت فرش 700 شانه تراکم 2250 از قیمت فرش 700 شانه تراکم 3000 کمتر است.

تفاوت از لحاظ دوام ولطافت

درست است که جنس نخ هایی که در بافت فرش های 700، 1000 و 1200 شانه به کار می رود یکسان است اما هرچقدر شانه و تراکم فرش کمتر باشد نخ خاب آن ضخیم تر می شود که این عامل باعث دوام بیشتر فرش می شود در نتیجه فرش 700 شانه دوام بیشتری نسبت به فرش 1000 و 1200 شانه دارد. اما فرش 1200 شانه لطافت بیشتری نسبت به 1000 شانه و 700 شانه دارد چرا که با افزایش تراکم، نخ خاب ظریف تر می شود.

تفاوت از لحاظ زیبایی

هرچه فرش ریز بافت تر باشد زیبایی بیشتری دارد. همانطور که در بالا توضیح داده شد هرچه شانه فرش بیشتر باشد فرش ریز بافت تر شده و به فرش دستبافت شبیه می شود. در نتیجه فرش ماشینی 1200 شانه بسیار زیباتر از فرش ماشینی 1000 شانه و فرش ماشینی 1000 شانه زیباتر از فرش ماشینی 700 شانه است.

عضویت در خبرنامه ایمیلی

عضویت در خبرنامه پیامکی