توسعه صادرات فرش

توسعه صادرات فرش

پنجشنبه 12 تیر 1399

پنجمین جلسه ستاد عالی راهبری فرش دستباف با حضور نمایندگانی از سوی قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، سازمان توسعه تجارت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، و هم چنین بخش خصوصی نمایندگانی از اتحادیه مرکزی اتحادیه‌های استانی فرش دستباف روستایی ایران، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران، اتحادیه شعب تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف با دستور جلسه " ارایه مدل آمایش استانی در خصوص سند توسعه فرش دستباف، ارایه گزارش از اقدامات و وضع فعلی تشکل ها در فرش دستباف، موارد قابل طرح در جلسه ستاد عالی راهبری فرش دستباف با معاون اول محترم رییس جمهور برگزار شد.

در ابتدای این نشست مشاور بازاریابی مرکز ملی فرش ایران، برنامه های مرتبط با استراتژی های رشد، سهم بازار و ارتقای جایگاه فرش دستباف ایران در سطح ملی و بین المللی، پیش نویس اولیه سند توسعه فرش مبتنی بر استخراج آمار و اطلاعات مورد نیاز در زنجیره ارزش را ارائه و حاضرین در این خصوص به بحث و بررسی پرداختند.

در ادامه رئیس مرکز ملی فرش ایران از تشکیل جلسه ستاد عالی راهبری فرش دستباف در حضور معاون اول رئیس جمهور خبر داد و گفت: در این جلسه محورهای کلی و مهم ستاد عالی راهبری فرش بیان خواهد شد.

رافع از تمهیدات و رایزنی های متعدد مرکز ملی فرش ایران با بانک ها و مبادی دیگر جهت دریافت تسهیلات فرش به خصوص حوزه تولید و صادرات نام برد و افزود: با توجه به این که در چند سال اخیر علیرغم نیاز مبرم، تسهیلاتی به حوزه فرش اختصاص نیافته است این موضوع را در دست اقدام قرار داده و دنبال می کنیم.

رافع از شروع به کار و افتتاح پروژه ی زنجیره ی تامین مواد اولیه در استان گلستان خبر داد و گفت: با برگزاری جلسات کارسنجی و پایش وضعیت، نسبت به تهیه فرم های روزآمد و استاندارد و ارسال جهت مبادی استانی نسبت به جمع آوری و تحلیل اطلاعات و برنامه ریزی های آتی اقدام لازم صورت گرفته است.

هم چنین مقرر شد در جلسات ستاد، رئیس سازمان صمت به همراه رئیس اداره فرش جهت انعکاس فعالیت ها و طرح مشکلات حضور داشته باشند به همین منظور استان قم به عنوان نخستین استان در جلسه حاضر بودند.

منبع: مرکز ملی فرش ایران

عضویت در خبرنامه ایمیلی

عضویت در خبرنامه پیامکی