سفارش و برند فرش دستباف در دوره قاجار

سفارش و برند فرش دستباف در دوره قاجار

پنجشنبه 07 فروردین 1399

 این فرش به سفارش شاهزاده عبدا... میرزا کامرانی اعتضاد خاقان فرزند مرحوم  نایب السلطنه امیرکبیر  در سال 1342 بافته شده است و بر بالای آن برند "مشهد تابش" رخ نمایی می کند عنوان امیر کبیر، بالاترین عنوان نظامی قاجار بود.

منبع: مرکز ملی فرش ایران

عضویت در خبرنامه ایمیلی

عضویت در خبرنامه پیامکی